Birikim

Bir yerden gelen paranın harcanmadan biriktirmeye birikim denir

Birikim ile şu maddeler kastedilmiş olabilir: