Ana menüyü aç

Milenyum

bin yıllık zaman dilimi
(Binyıl sayfasından yönlendirildi)

Milenyum veya binyıl, bin yıla eşit bir zaman dilimidir. Milenyum sözcüğü Latince bin anlamına gelen mille ve yıl anlamına gelen annum kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Terim daha çok takvim milenyumları için kullanılır.