Bindu, Sanskritçe "nokta" anlamına gelen bir Hinduizm terimidir. İnanışa göre Bindu, tekliğin çokluk olduğu, yaratılışın vuku bulduğu noktadır. Şakta tantra felsefe ekolüne göre başın arkasında, Brahminlerin küçük bir perçem bıraktığı yerde, Bindu çakrası vardır. Bu noktada Bindu sıvısının ürediğine inanılır; Bindu sıvısı hem ebediliğin hem de ölümün kaynağı olabilecek bir sıvıdır.