Bilimsel kuşkuculuk

Bilimsel kuşkuculuk; savların bilimsel araştırmalarla desteklenip desteklenmediği ve yinelenip yinelenemediğini araştıran bilim alt dalı.[1] Robert K. Merton'a göre, tüm düşünceler sınanmalı ve bilimsel toplulukların derinlemesine inceleme yapmasını olanaklı kılmalıdır.[2] Bu olgu Merton normları olarak adlandırılmaktadır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Stemwedel, Janet D. (29 Ocak 2008), "Basic concepts: the norms of science", ScienceBlogs: Adventures in Ethics and Science, Seed Media Group  (1942)
  2. ^ Merton, R. K. (1942). The Normative Structure of Science.