Bilgisayar tabanlı bilişim sistemi

Bilgisayar tabanlı bilişim sistemi (İng. computer-based information system; kısaca CBIS) bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak veri toplamak, depolamak, işlemek ve iletmekte kullanılan bileşenlerin oluşturduğu sosyo-teknik bütüne verilen addır. Bir bilgisayar tabanlı bilişim sistemi, donanım, yazılım, iletişim aygıtları, bilgisayar ağları, sistem kullanıcıları, teknik personel ve sisteme ilişkin yordamlardan (prosedürlerden) meydana gelmektedir.[1] Sistem, ait olduğu toplumsal bağlam içerisinde bir ya da daha çok kullanım amacına hizmet etmektedir.[2] İşletmeler açısından bu amaçlar arasında:

  • Kurum varlıklarına ilişkin hareketlerinin kaydedilmesi ve raporlanması,
  • İnteraktif ve otomatik karar desteği, ve
  • İletişim ve iş birliği desteği

bulunmaktadır.[3]

Bilgisayar tabanlı bilişim sistemi. Bilgisayar tabanlı bir bilişim sistemi kurum içinde yönetsel sistemin bir alt sistemidir. Sistem, kurumun çevresinden edindiği kaynaklar, bu kaynakları mal ya da hizmete dönüştüren üretim süreçleri, pazara sunulan mal ya da hizmetler hakkındaki verileri işleyerek enformasyona dönüştürür. Sisteme ayrıca kurum dışından da veri ve enformasyon gelir. Yönetim, kurum hedeflerinin, bu hedefleri gerçekleştirmek için yapılmış planların ve belirlenmiş standartların yanı sıra, sistemin sağladığı enformasyonu da kullanarak, bir fiziksel sistem olan üretim sürecine iletiler ya da kararlar biçiminde geri beslemede bulunur. Bir işletmede bulunan başlıca bilgisayar tabanlı bilişim sistemleri arasında hareket işlem sistemleri, yönetim bilişim sistemleri, karar destek sistemleri ve iletişim ve iş birliği sistemleri yer alır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Stair, R. M. ve G. W. Reynolds. (2001). Princples of Information Systems: A Managerial Approach. 5. Basım. S. 15. Course Technology.
  2. ^ Turban, E., D. Leidner, E. McLean ve J. Wheterbe. (2006). Information Technology for Management: Transforming Organizations in the Digital Economy. 5. Basım. S. 21. Wiley.
  3. ^ McLeod, R. ve G. Schell. (2001). Management Information Systems. 8. Basım. S. 14. Prentice Hall.