Bilgi çekme

bir bilgi kaynakları koleksiyonundan, bilgi ihtiyacıyla ilgili bilgi kaynaklarını elde etme etkinliği

Bilgi çekme, (İngilizce kısaltması: IR) çeşitli bilgi kaynakları koleksiyonlarından gerekli bilgiyi elde etme amaçlı bilgisayar bilimi faaliyetidir. Aramalar, tam-metin ya da konu-tabanlı indeksleme kullanılarak yapılabilir. Kısacası bilgi çekme, bir dokümandaki bilgiyi araştırma bilimidir ve de dokümanın kendisini arama, veriyi temsil eden metaveriyi arama ya da resim, yazı ya da ses içerikli arama alanlarında da kullanılabilir.

Otomatik bilgi çekme sistemleri, aşırı enformasyon yükünü azaltma amaçlı olarak kullanılırlar. Birçok üniversite ve halk kütüphaneleri IR sistemlerini kullanarak kitap, dergi ve diğer belgelere erişim sağlamaktadır. Web arama motorları en yaygın IR uygulamalarındandır.