Bilgelik Sözü

Bilgelik Sözü, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi üyelerinden uyması istenilen bedensel kurallar bütünüdür. Bu emre itaat, İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nde vaftiz olma şartlarından da birisidir. Bilgelik Sözü olarak tabir edilen kuralların, Tanrı tarafından Joseph Smith’e vahiyle bildirildiğine inanılır. Öğreti ve Antlaşmalar Kitabının 89. bölümünde şöyle ifade edilmektedir:

Öğreti ve Anlaşmalar Kitabının 89. Bölümünden kesitler
“Bu kilisenin ve aynı zamanda Siyon’daki azizlerin yararı için bir Bilgelik Sözü’dür...”
“Vaadi olan bir prensip olarak, zayıf olanların ve bütün azizlerin arasındaki en zayıf olanların gücüne uygun olarak verilmiştir...”
“İşte, doğrusu, Rab size şöyle diyor: Son günlerde gizli planlar kuran insanların yüreklerinde var olacak kötülüklerin ve tasarımların sonucu olarak, Ben vahiy aracılığıyla bildirdiğim bu bilgelik sözünü size vererek sizi önceden uyarıyorum”
“Öyle ki aranızdan birisi ne kadar şarap ya da içki içerse içsin, işte bu iyi değildir...”
“Ve yine, tütün beden için değildir, mide için de değildir ve insan için iyi değildir...”
“Ve yine, sıcak içecekler [çay ve kahve] beden ya da mide için değildir.”
“...Tanrı, sağlığa yararlı bitkilerin hepsini insanın yapısı, doğası ve faydası için nasip etmiştir...”
“Evet, aynı zamanda hayvanların ve göklerdeki kuşların etini, Ben, Rab, insanların şükrederek faydalanması için nasip ettim; ancak bunlar az miktarda ­kullanılmalıdır...”
“Bütün tahıllar insanın yemesi için iyidir; aynı şekilde asma bitkilerin ürünü de; öyle ki toprağın içinde ya da toprağın üstünde ürün vereni de...”
“Ve bu söylediklerime uymayı hatırlayan ve yapan bütün azizlerin göbeklerinde sağlık ve kemiklerine ilik ­olacaktır;”
“Ve onlar bilgelik ve bilginin büyük hazinelerini, hatta gizli hazineler bulacaklar;”
“Ve onlar koşacaklar ama yorulmayacaklar ve yürüyecekler ama baygın düşmeyecekler.”
“Ve Ben Rab onlara bir söz veriyorum ki, ölüm meleği İsrail çocuklarının yanından geçtiği gibi onların yanından geçecek ve onları öldürmeyecek. Amin”
-(Öğreti ve Antlaşmalar Kitabı 89:1, 3–5, 8–10, 12, 16, 18–21)

Joseph Smith'ten sonra gelen ve peygamber olarak kabul edilen kişilerin de yeni şeyler aktarmasıyla, Bilgelik Sözü son halini aldı ve;

  • Alkol
  • Tütün
  • Kahve ve çay
  • Yasadışı uyuşturucu maddeler
  • Diğer zararlı maddeler ya da bağımlılık yapan maddeler yasaklandı.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "Bilgelik Sözü hakkında hazırlanan Türkçe kitapçık" (PDF). 7 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 10 Ocak 2016.