Bibtex

(BibTeX sayfasından yönlendirildi)

, TeX ya da LaTeX belgelerinde kaynakların gösterilmesi için kullanılan bir yazılım aracıdır. BibTeX 1985 yılında Oren Patashnik ve Leslie Lamport tarafından geliştirilmiş. BibTeX ile, bilimsel bir çalışma hazırlanırken, aynen LaTex, HTML ya da XHTML'de olduğu gibi, yararlanılan kaynakların künye bilgileri ile bu kaynakların çalışma içindeki görünüş biçimleri birbirlerinden ayrılmaktadır.

BibTeX belirtkesi

Çalışma Şekli

değiştir

Bir bilimsel çalışmada kulanılan kaynaklar tek bir kaynakça veritabanında toplanır ve çalışma içindeki göndermelerde bu veritabanı temel alınarak kaynakça ile ilgili bilgilerin istenilen yerde istenilen şekilde görünmesi sağlanır. Bu veritabanı, kitap, makale, ağ sayfası vb. kaynakların künye bilgilerinin belirli sözdizimi kurallarına uygun olarak saklandığı ".bib" uzantılı bir text dosyasıdır.

Çalışma hazırlanırken bu veritabanından alınan bilgiler metin içinde belirlenen BibTeX biçeminde (İng. Style) gösterilir. Normal ascii dosyası kullanıldığı için BibTeX ile yüksek hacimli bilgiler işlenebilmektedir. Bu nedenle BibTeX bilimsel çalışmalarda kaynakça göstermek amacıyla yaygın olarak kullanılan ölçünlü bir sistem olmuştur.

BibTeX dosyasında yer alan bir kayıt şu şekilde görünmektedir:

@article{ate1997,
   author = "Ender Ateşman",
   title = "Türkçede Okunabilirliğin Ölçülmesi",
   journal = "TÖMER Dil Dergisi",
   volume = 58,
   year = 1997,
   pages = "71-74"
}

Bu künye bilgisi düz LaTeX biçeminde aşağıdkai şekilde görünecektir:

[1] Ender Ateşman. Türkçede Okunabilirliğin Ölçülmesi. TÖMER Dil Dergisi, 58:71-74, 1997.

Kaynak ile ilgili gönderme bilgisi, LaTeX içinde kullanılan "\cite{ate1997}" komutuyla metin içine "[1]" şeklinde ya da önceden yapılan ayarlara bağlı olarak istenildiği şekilde yerleştirilir.

Kaynak Türleri

değiştir

Aşağıdaki tabloda BibTeX'te kullanılan kaynak türleri (entry types) ile bunlara ait alanlar (fields) yer almaktadır. Bu alanlardan zorunlu olanlar (required) ile seçimlik olanlar birbirlerinden ayrılmıştır. Bunların dışındaki alanlar ölçünlü BibTeX tarafından dikkate alınmaz.

Kaynak türü Zorunlu alanlar Seçimlik alanlar
article author, title, journal, year volume, number, pages, month, note
book author or editor, title, publisher, year volume or number, series, address, edition, month, note, isbn
booklet title author, howpublished, address, month, year, note
conference author, title, booktitle, year editor, volume or number, series, pages, address, month, organization, publisher, note
inbook author or editor, title, chapter and/or pages, publisher, year volume or number, series, type, address, edition, month, note
incollection author, title, booktitle, publisher, year editor, volume or number, series, type, chapter, pages, address, edition, month, note
inproceedings author, title, booktitle, year editor, volume or number, series, pages, address, month, organization, publisher, note
manual title author, organization, address, edition, month, year, note
mastersthesis author, title, school, year type, address, month, note
misc - author, title, howpublished, month, year, note
phdthesis author, title, school, year type, address, month, note
proceedings title, year editor, volume or number, series, address, month, organization, publisher, note
techreport author, title, institution, year type, number, address, month, note
unpublished author, title, note month, year

Dış bağlantılar

değiştir

Bibtex.org 22 Aralık 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

Yazılımlar

değiştir

[Bu bölüm tamamlanacak]