2 kişilik bir kâğıt oyunudur. 4 adet 52'lik desteden 9'dan küçük kâğıtların çıkarıldığı toplam 96 kâğıtla oynanır. Sayıları tutmak için marköz adı verilen mandallı tahtalar kullanılır.

Genel Süreç ve Tanımlar değiştir

Bir oyunda 3000'e ulaşan taraf oyunu kazanmış olur. Taraflardan biri 3000'e ulaşana kadar oyun turları devam eder. Tur sonunda iki taraf birden 3000'e ulaşırsa oyun 5000'e uzar.

Normal bir oyunu kazanan 1 puan alır. Sanvuar oyunu kazanan 2 puan alır. Vido çekilmiş oyunu kazanan 2 katı puan alır. Oyunu kaybeden 1500'e ulaşamadıysa rubikon kalır ve bu durumda kazanan 2 katı puan alır. Bir oyun sonu 1, 2, 4 veya 8 puan almak mümkündür. Toplam 16 puana ulaşan maçı kazanır.

Her 2 normal oyunu takiben 3 adet sanvuar oyun oynanır. Vido çekilmiş bir sanvuar oyunu müteakip normal oyunla devam edilir.

Vido çekildikten hemen sonra rakip oyuncunun vidoyu reddetme hakkı vardır. Bu durumda oyun biter ve vidoyu çeken oyunu kazanmış olur.

Maça kızı ile karo valesi çiftine bezik denir ve oyun da bu isimle anılır.

As ve 10'lu kâğıtların her birine brisk denir.

K Q grubunu ilk açan taraf koz rengini belirlemiş olur.

Büyükten küçüğe doğru kâğıt sıralanışı A, 10, K, Q, J, 9 şeklindedir. Koz olan rengin herhangi bir kağıdı diğer renklerin tüm kâğıtlarından üstündür.

A 10 K Q J grubuna tablo veya seri denir.

Sayı Tablosu değiştir

(Grup) Herhangi renk Aynı renk Koz rengi
K Q - 20 40
A 10 K Q J - 150 250
J J J J 40 40 400
Q Q Q Q 60 60 600
K K K K 80 80 800
A A A A 100 500 1000
Bezik 50
2 × Bezik 500
3 × Bezik 1500
Brisk 20

Nasıl Oynanır değiştir

Bir önceki oyunu kazanan kâğıtları dağıtır. İlk oyunsa, büyük kağıdı çeken kâğıtları dağıtır. Oyun tek turda bitmezse sonraki turlar kâğıt dağıtımı dönüşümlü olarak devam eder.

Kağıt dağıtan taraf desteyi karıp rakibe kestirir, her iki tarafa üçer üçer toplam 9 kâğıt dağıtır, kalan desteyi yere serer, oyuna rakip başlar.

El ve Sayı Almak değiştir

Önceki eli alan yeni ele başlar. Meydana kâğıt atarak el başlatılır. Rakip, meydandakinden üstün bir kâğıt atarak eli alabilir; yoksa eli, başlatan alır. İmkânı olsa bile rakibin eli alması şart değildir.

Eli alan, meydandaki iki kağıdı ters çevirip yanına koyar. İsterse bu aşamada yere sayı grubu açar, sayıyı marköze yazar. Sonra serilmiş desteden kâğıt çeker, onu takiben rakip desteden kâğıt çeker ve yeni el başlar.

Eli başlatan, önceden açmış olduğu sayı grubuna uyan bir kağıdı meydana atarsa aynı sayıyı tekrar kazanıp marköze yazar. Fakat rakip, üstün bir kâğıt atıp eli alırsa eli başlatan dönük olur ve marközünde mandalı kaldırır. Dönük olan, bir el almadan dönüğü inemez. Dönüğü inmeden yeni sayı yazılamaz. Tur sonuna kadar dönük inmezse marköze yazılan sayı geri alınır.

Elde rakibe kapalı tutulanlardan veya yere açılmış sayı grubundan bir kâğıt meydana atılabilir. Gruptan kâğıt atılırsa o grup bozulmuş olur, fakat kazandırmış olduğu sayı bakidir. Bir eli aldıktan sonra bozuk gruptaki eksik kâğıt(lar) tamamlanarak aynı sayı tekrar kazanılabilir. Böyle kazanılan sayıda dönük olma tehlikesi yoktur.

Oyun Turu Sonu değiştir

Serili desteden son kâğıtlar çekildikten sonra –yerdeki açık grup kâğıtları da ele alınarak– 9 el oynanır. Meydana atılan kağıdı rakip almak zorundadır. Alamıyorsa aynı renk kâğıt atmalıdır. Son eli alan marközüne eğer oyunda koz tablosu açılmışsa 250 sayı yazar. Tablo açılmamış, sadece koz açılmışsa 40 sayı, eğer oyun boyunca hiç koz açılmamışsa -sıfır- sayı yazılır. Her iki taraf, yanında biriken meydan kâğıtlarındaki briskleri toplar ve marközlerine yazar. Her iki oyuncu da, biriken kâğıtlardaki briskleri (A ve 10'lu) toplar. Toplam 32 Brisk vardır ve her Brisk 20 sayıdır. 3000'e ulaşan varsa oyun biter ve puan kazanır; yoksa, yeni tura başlanır.

Son eli alıp 250 sayı yazan 3000'e ulaşmış olursa briskler sayılmadan oyun biter.

Çeşitleri değiştir

Sanvuar oyun olmayan ve 4'te biten bezik de oynanır. Bir maçın kaçta biteceği oyuncuların takdirine bırakılabilir.

Bir oyunda ikinci defa vido çekilebilir, buna kontr vido denir, kazanılacak puan 4 katına çıkar. İlk vidoyu çeken kontr vido çekemez.

Dış bağlantılar değiştir