Beytü'l-mal

İslam devletlerinde devlet hazinesi
(Beyt-ül mal sayfasından yönlendirildi)

Beytü'l-mal, İslam devletlerinde devlet hazinesidir. Ömer zamanında oluşturulmuştur. Arap-İslam Devleti'nin kuruluşundan Osmanlı Devleti'nin yıkılışına dek bu ad kullanılmıştır.

İslami özellikteki devletlerde Beytü'l-mal'ın en önemli gelir kaynakları:

  1. Müslümanlar'dan alınan vergiler (Aşar, Ağnam vb.)
  2. Müslüman olmayanlardan (Zimmi) alınan vergiler (Haraç, Cizye vb.)
  3. Maden, orman, tuzla kiraları
  4. Gümrük (Baç) vergileri
  5. Savaş ganimetleri (1/40'ı Sultana, 1/5'i Hazineye)
  6. Bağlı devletler ile beyliklerin yıllık vergileri ve gönderilen armağanlar