Beylerbeylik (Safevî Devleti)

Beylerbeylik, 15. ve 18. yüzyıllar arasında Safevî Devleti'nin en üst idari birimi olan yapı. Beylerbeyi tarafından yönetilen birim kaynağını Osmanlı İmparatorluğu'ndaki aynı adlı yapıdan almıştır.[1][2]

17. yüzyılda Safevî toprakları on üç beylerbeyliğe bölünmüş hâlde olup şahın ya da hanedan mensuplarının kişisel toprakları bu beylerbeyliklerden ayrı olarak sınıflandırılmaktaydı.

Yetki alanındaki yerel askerî kuvvetlerin de kumandasını elinde bulunduran beylerbeyleri aynı zamanda han unvanını da kullanmaktaydı.[2] Şahlar, beylerbeylerin zaman içerisinde gittikçe artan kuvvetlerini 17. yüzyılın başlarında dizginlemeye çalışmışlarsa da bunda başarılı olamamışlardır.[2]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Claude Cahen The Formation of Turkey, 2001. s. 285
  2. ^ a b c Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası, Bakü, 1979, C. 3, s. 46