Beth Lapat Sinodu

Beth Lapat Sinodu Doğu Asur Kilisesince 484 yılında Katolikos Nusaybinli Barsauma yönetiminde bugün İran, Cündişapur yakınlarında bulunan Beth Lapat'da toplanan bir konsildir.[1]

ÖnemiDüzenle

Bu sinod birçok tarihçi tarafından 604 yılında Doğu Asur Kilisesi'nden ayrılan Pers kilisesi'nin doğduğu konsil olarak kabul edilir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi kilisenin Babai tarafından ortaya atılan reform hareketlerini reddetmesidir. Sinodda resmi olarak Nestorius'un İsa'nın doğası hakkındaki öğretisi kabul edilmiştir. Sinodda alınan kararların çoğu sürekli Bizanslılarla savaş içinde bulunan Zerdüştçü Pers kralını yatıştırma eğilimi de göstermekteydi. Zira savaş durumda ülkede yaşayan Hristiyanlar, Bizans safında yer alabilirler düşüncesiyle zulme uğramaktaydılar. 

DipnotlarDüzenle

  1. ^ William Ainger Wigram: An Introduction to the History of the Assyrian Church, or The Church of the Sassanid Persian Empire, 100-640 A.D. Society for Promoting Christian Knowledge, London 1910, S.