Beta Ceti

Beta Ceti ya da Deneb Kaitos, Cetus takımyıldızındaki en parlak yıldızdır. Arapçadaki Dhanab Qaiṭus (deniz canavarının kuyruğu) sözcüğünden türemiştir. Alpha Ceti'den daha parlak bir yapıya sahiptir.