Benî Kurayzalı Hakem

Benî Kurayzalı Hakem veya Abdulhakem (Arapça: الحكم, Al-Hakem); İslam Peygamberi Muhammet bin Abdullah'ın, Ocak 627'de yaşanan Beni Kureyza Muharebesi ardından idam ettirdiği yaklaşık 800 Beni Kureyzalı Medine Yahudisi'nden biridir.[1][2][3] Peygamber'in eşlerinden biri olan Reyhâne bint Zeyd'in ilk kocasıdır.[4][5] Benî Kurayzalı Hakem'in Kafası kesilmek suretiyle idamından sonra karısı Reyhâne bint Zeyd, esir-cariye durumuna düşmüş ve ardından Muhammet bin Abdullah'ın karısı olmuştur.[6] Cesedi, Medine'nin pazar yerinde kazılan hendeğin içine atılmıştır. Reyhâne bint Zeyd'in peygamber karısı olmak yerine cariye kalmayı tercih etmesi ve bazı konularda İslam'a karşı açık bir tavır almasında Hakem'in etkili olduğu düşünülmektedir.[6] Bu kişi hakkındaki kısa bilgi, 748 - 822 yılları arasında yaşamış İslam Tarihçisi Vâkidî tarafından aktarılmıştır.[7]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Rahman al-Mubarakpuri, S. (2005). The Sealed Nectar. Darussalam: Darussalam Yayınları, s. 201.
  2. ^ Abdul-Rahman, M. S. (2009). Tafsir Ibn Kathir Juz’ 21 (Part 21): Al-Ankabut 46 To Al-Azhab 30. Londra: MSA Publication Limited, s. 213.
  3. ^ Al Tabari. (1997). Victory of Islam (Çeviri: Michael Fishbein). State University of New York Press, C. 8, s. 35.
  4. ^ Belâzûrî, Ahmed b. (1996). "Ensâbü’Eşrâf, Thk.: Süheyl Zekkar, Beyrut, Dâru’l Fikr, Yahyâ b. Câbir b. Davûd". C. 1, s. 453.
  5. ^ Karakuş, Z. (2020). "Hz. Peygamberin Köle ve Cariyeleri" Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı, s. 53.
  6. ^ a b Yılmaz, H. (2008). İslam Ansiklopedisi için "Reyhâne bint Şem‘ûn" maddesi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C. 35, s. 41.
  7. ^ Avcı, C. (2002). İslam Ansiklopedisi içinde "Kurayza" maddesi, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C. 26, s. 431.