Bellona

Roma mitolojisinde savaşın tanrıçası

Bellona, Roma mitolojisinde savaş tanrıçasıdır.

Rodin'in Bellona tasviri

Adı Latince "savaş" anlamına gelen, "bellum" kökündendir. İngilizce "belligerent" kelimesi de Bellona'dan türemiştir ve Türkçe karşılığı "savaş çıkaran", "savaşçı", "savaşa meyili olan"dır. Kendisi Romalıların gözünde büyük bir tanrı olmasına karşın bir mit ya da bir efsane olarak görülmez. Mars'ın savaşçı kimliğinden dolayı Mars'la bağdaştırılır. M.Ö. 1. yüzyılda Anadolu'nun kent ve ana tanrıçası Ma ile eş tutulmuştur. Yunanların Enyo tanrıçasıyla bir tutulmuştur. Mars'ın eşi olarak da gösterilir. Bir savaş arabasında elinde kılıç veya yanan bir çıra ile tasvir edilir.