Beckem

Ebü'l-Hüseyin Beckem (ö. 941), 10. yüzyılda yaşayan, Abbasiler'in Türk kumandanlarındandır.[1]

Beckem, Taberistan'daki Alevî hükümdarlarının kumandanlarından birinin hizmetindeki bir Türk askerdi. Daha sonra Ziyârî Emîri'nin yanında görev aldı.[1] 935'teki bir isyandan sonra Taberistan'dan ayrılıp Abbâsî halifesinin ordusuna girmek için Bağdat'a doğru hareket etti.[1] Vâsıt Valisi İbn Râik, Beckem'i Türkler ve Deylemliler'den oluşan güçlü bir ordunun kumandanlığına atadı.[1][2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b c d TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 05, s. 287-8
  2. ^ Cevdet, Ahmed, Kısas-ı Enbiya, Cilt: IV, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 277