Baydar

soyadı

Baydar bir soyadıdır ve şu anlamlara gelebilir: