Basileus

Tarihte çeşitli monarşilerde kullanılan ve kral ya da imparator gibi anlamlara gelen Grekçe kökenli bir terim

Basileus (Modern Yunancaβασιλεύς; Modern Yunanca telaffuz: [basile͜ús], Modern Yunanca telaffuz: [vasiˈlefs] Bu ses hakkında Grekçe ve Yunanca telaffuz ; çoğulu Modern Yunancaβασιλεῖς, basileis Modern Yunanca telaffuz: [basilêːs], Modern Yunanca telaffuz: [vasiˈlis]), tarihte çeşitli monarşilerde kullanılan ve kral ya da imparator gibi anlamlara gelen Grekçe kökenli bir terim.

Seleukos İmparatorluğu kralı Antiohos'un tasvir edildiği bir sikke. Grekçe yazıda ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ yani Antakya'nın kralı yazıyor.

Her ne kadar terimin en bilinen kullanımı Bizans İmparatorluğu döneminde olsa da, gerek Antik Yunanistan'da gerekse modern Yunanistan'da bugün bile kullanılan bir tabirdir. Terimin ortaya çıkışı arkaik döneme uzanmaktadır. Arkaik dönem öncesi Miken kültüründe basileus terimi yerine "Vanaks" terimi kullanılmıştır.

KaynakçaDüzenle

Özel
Genel
  • Robert Drews. Basileus. The Evidence for Kingship in Geometric Greece, Yale (1983).
  • Michael Janda. “Annäherung an basileús”, in Analecta Homini Universali Dicata ... Festschrift für Oswald Panagl zum 65. Geburtstag, vol. 1. Edited by Thomas Krisch, Thomas Lindner, & Ulrich Müller. Stuttgart: Hans Dieter Heinz, 2004, pp. 84−94.
  • Jochem Schindler. “On the Greek type hippeús”, in Studies Palmer, ed. Meid (1976), 349–352.

Dış bağlantılarDüzenle