Barbakan

Bir kale yahut surun önüne fazladan inşa edilmiş savunma yapısı

Barbakan, Geç Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinde bir kale yahut sur kapısının önünde inşa edilmiş güçlendirilmiş bir savunma yapısı. Örnekleri Batı Avrupa'da bulunan barbakanlar genellikle sur dışında bulunmakta ve dairevi bir yapıya sahiptirler.

Barbakanların ortaya çıkması 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaygınlaşan ateşli silahların kullanımına yönelik bir önlem arayışı ile doğrudan bağlantılıdır. Surların önüne eklenen fazladan savunma mimarisi ile ateşli silahların etkisinin azaltılabileceği umut ediliyordu.

Krakov barbakanı