Barakaylar

Barakaylar (Adıgece: Braqıy/Бракъый), Adıge dilinin bir lehçesinde konuşan Çerkes topluluğu. Barakay lehçesi Adıgecenin Doğu ya da Kabartay kolu ile Batı ya da K'yah (К1ах) ya da asıl Çerkesçe (Adıgece) kolları arasında yer almıştı ve daha çok, doğu koluna yakındı. 1864 yılından öncesinin Adigey ya da Çerkesya'sında Kuban Irmağının kolları olan Laba ve Byelaya (Şhaguaşe) ırmaklarının yukarı bölümlerindeki bir alanda konuşuluyordu. Kuzeyde Mahoş ve Besleney, güneydoğuda Tam ve Başılbey, batıda da Abadzeh (Абдзах) lehçeleriyle çevriliydi. Barakayların tamamı 1864'te Türkiye'ye sürülmüş olup şimdi Bilecik ve Sakarya vb illerde yaşamaktadırlar. 1864 öncesinin Barakay nüfusu, bir Abhaz-Abazin topluluğu adı altında 960 olarak verilmektedir [1]

Bu madde Çerkesler ile ilgilidir.
Çerkesler (Adığeler)

Circassian flag.svg

Çerkes Kabileleri
Abzehler · Ademıylar · Barakaylar · Bjeduğlar · Besleneyler
Çemguylar · Hatukaylar · Janeler · Mahoşlar · Mamhığlar
Natuhaylar · Şapsığlar · Ubıhlar · Yecerukaylar · Kabardeyler

Dil ve lehçeleri
Çerkes dilleriAdigece (Abzah · Bjeduğ · Şapsığ) ·
Kabardeyce (Besleney lehçesi) · Ubıhça

Kimlik ve millî semboller
Adige Habze · Çerkesya · Hase
Çerkesçe Çerkes Bayrağı

Çerkes kültürü
Mutfak · Müzik · Mitoloji

Tarih
Çerkesya
Sindika
Adige Cumhuriyeti
Karaçay-Çerkesya
Kabardey-Balkarya
Rus-Çerkes Savaşı
Soykırım
Kanjal Savaşı

Bazı Çerkesler
Çerkesler listesi


KaynakçaDüzenle

  1. ^ (bk.Hayri Ersoy,Dili Edebiyatı ve Tarihi ile Çerkesler, İstanbul, 1993, s. 45; ayrıca "Barakay", Türk Ansiklopedisi).