Banjo, Afrika kökenli telli bir çalgı türüdür. Banjo isminin Afrika'daki banjurdan geldiği iddia edilmektedir. Afrika'dan Amerika'ya köle olarak giden işçiler arasında yaygınlaşan bu çalgı, sonraları Avrupa müziğini de etkiledi. Amerikan halk müziğinde yaygın olarak kullanılır. Türk müziğindeki cümbüşle büyük bir benzerliği vardır. İlk banjolarda 4 tel bulunurken, bu sayı günümüzde 5 olmuştur.

Tenorbanjo

Banjo türleri değiştir

4 veya 5 telli olan modelleri vardır:

  • 4 telli banjo genelde cazda tenor-banjo olarak bilinir.
  • 5 telli banjo ise bluegrass-banjo olarak tanımlanır.

Dış bağlantılar değiştir