Balina ve Yunus Koruma Merkezi

CCC logosu

Balina ve Yunus Koruma Merkezi (Kısaltması CCC; İspanyolca Centro de Conservación Cetacea), Şili kıyılarındaki balina ve yunus gibi deniz memelilerinin korunmasına yönelik bir sivil toplum kuruluşu.

Kâr amacı gütmeyen merkez, ilgili deniz memelileri üzerine ulusal ve bölgesel düzeyde halk eğitimi ve bilgilendirme kampanyaları yapmaktadır. Bu sayede soyu tehlike altındaki türlerin korunmasında kamu bilincinin yaratılması ve bu bilincin kesintisiz sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

Dış bağlantılarDüzenle