Balcılar, Taşkent

Alata, Konya iline bağlı olan Taşkent, Konya bağlı köylerden birisi olup, 1964 yılında belde olması ile birlikte, Alata ismi, Balcılar olarak değişmiştir.

Alata
Kasaba
Alata konumu
Alata konumu

TarihçeDüzenle

Genellikle Avşar boyuna mensup Türkmenlerin Taşkent ve civarına yerleşmeleri 1225-1250 yılları arasında olmuştur.[1][ölü/kırık bağlantı] Taşkent ve çevresindeki yerleşim birimleri buradaki Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesiyle oluşmuştur. Taşkent Fatih Sultan Mehmet'in Karamanoğulları Beyliği'ne son vermesiyle Osmanlı Devleti'ne iltihak etmiştir.

Belde'nin bulunduğu yer ve çevresi, daha önceleri yörüklerin yazlık olarak kullandıkları bir yer iken, 16. yüzyılda yerleşik hayata geçilmesi ile Mersin' in Erdemli ilçesine bağlı Alata Köyü'nde oturan, Ali Ata ve sekiz boy buraya gelip yerleşmişler ve Alata ismi ile bu köy kurulmuştur. Kasabanın belde olmazdan önceki adı Alata'dır. Alata ismi 1964 yılında Belde olması ile birlikte, BALCILAR olarak değişmiştir ve Alata 1964 yılında Hadim İlçesine bağlı belediye olmuştur. 1988 tarihinde Taşkentin ilçe olması ile Taşkent ilçesine bağlanmıştır. Belde, Orta, Veliler ve Aşağı olmak üzere 3 mahalleden oluşmaktadır. Bağlı bulunduğu Taşkent İlçesi'nde şu anda 5 kasabası, 3 köyü ve ilçe merkeziyle beraber toplam 9 yerleşim birimi mevcuttur. Taşkent'in kasabaları Alata (Balcılar), Afşar, Bolay, Çetmi ve Ilıcapınar'dır. Köyleri ise Kecimen, Kongul ve Sazak köyleridir.

Coğrafi durumu ve iklimiDüzenle

Alata Beldesi Konya'ya 173 km, İlçesi Taşkent'e 27 km. uzaklıktadır. 2000 Genel Nüfus sayımına göre beldenin nüfusu 9817’dir. 2009 - TUİK ADNKS'a göre ise nüfusu 2555’dir. Alata yerleşmesinin kuş uçuşu mesafeler dikkate alınarak bakıldığında ilk 5 km. mesafe içinde herhangi bir yerleşme bulunmamaktadır. En yakın yerleşme olan Çetmi, Alata’ya 6 km. mesafede yer almaktadır. (Google MapCoğrafi Koordinatları:36.892458,32.68497) [2]

Konya'nın güneyinde yer alan Alata, Kasabanın yerleşik dokusu topoğrafik açıdan eşik sayılabilecek sınıra dayandığından yerleşimin tamamına yakın kısmı güneyde yerleşmiş, kısmen kuzeyde de yerleşim yerleri mevcuttur. Kasabanın 147,87 hektar mücavir sahasında 725 konut mevcuttur. Yerleşik alanın güneyinde doğu batı doğrultusunda Kayapınar ve Sazak dereleri uzanmaktadır. Eski ve yeni olmak üzere iki tip konut dokusu mevcuttur. Daha önceleri tek ve iki katlı olan konutlar son zamanlar yıkılarak yerlerine yüksek katlı beton evler inşa edilmeye başlanmıştır. Alata güney, güneydoğu ve kuzey doğusunda eğimi %20 yi aşan tarım alanları ile çevrili Yukarı Göksu havzasında yer alan Toros dağları üzerinde kurulmuştur Karasal iklim ile Akdeniz iklimini içeren geçiş iklimine sahip olup, bitki örtüsü, Akdeniz ile İç Anadolu Bölgesi özelliklerini gösterir. Akdeniz Bölgesi özelliği olarak ardıç ağacı; iç Anadolu Bölgesi özelliği olarak [pelit] ([meşe]) ağacı mevcuttur. Beldenin deniz seviyesinden yüksekliği 1400 metredir.

Yörede geçim için tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. 120 bin dönüm tarım için uygun araziye sahip beldede kuru ve sulu tarım yapılırken, Meyveciliğe verilen önem nedeni ile Özellikle küçük baş hayvancılıkta kısmen azalma olmuştur. 1995 yılından sonra kasabada meyvecilik ivme kazanarak takriben 550-600 bin meyve ağacının bulunduğu ve son zamanlarda daha fazla dış piyasada kısmen iç piyasada Pazar payı yüksek olan [kiraz] ağacının fazlalığı gözlenmektedir. Elma ve ceviz, kirazdan sonra ticareti yapılan ürünler arasındadır.[3]