Balat (Fransızca: Ballade), dört parçadan oluşan nakaratlı bir Fransız nazım şeklidir. Manzum, masal ya da efsane anlamlarına da gelmektedir.14.yüzyılda doğmuş bir dans şarkısı olan Balat, kimi zaman gülünç kimi zaman da acıklı olaylar dile getiren bir şiir biçimidir. Üç uzun, bir kısa bentten oluşur. Bentlerin son dizeleri nakarattır ve hiç değişmeden yinelenir.