Bakraç

Bakraç, çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova.[1] Halk dilinde helke de denilmektedir.[2] İçine süt, yoğurt gibi ürünler konmaktadır. İlk bakraç örnekleri taş kabartmalar üzerinde Mezopotamya'da ortaya çıktığı bilinmektedir.[3] Bu ilk bakraç örneği Ur'da bulunmuştur. Dikdörtgen bir yapıya sahip olan bakraç göz ve rozet motifleriyle süslenmiştir.

Eskiden su, yoğurt ve ayran taşımak, saklamak için kullanılan bir bakır bakraç. (Arıkan Konağı, Kozan, Adana, Türkiye)

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "Bakraç." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 20 Nisan 2017
  2. ^ "Helke." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 20 Nisan 2017
  3. ^ Mezopotamya da bulunan en eski taş kabartma bakraç için bk<. Gadd, British Museuın Quartely IX, no.I, 1934, 43-44