Babamız (LatincePater noster) ya da Gerçek Dua, Hristiyanlıkta tanınmış bir duadır. 2007 yılında Paskalya'da 2 milyar Protestan, Katolik, ve Ortodoks Hristiyanın bu duayı okuduğu veya şarkı olarak söylediği tahmîn edilmektedir.[1] Duanın iki farklı versiyonu Matta ve Luka incillerinde bulunmaktadır. Duanın metni geçmişte filologlar tarafından lisanları karşılaştırmak için kullanılmıştır. Bu uygulama günümüzde de devam etse bile, duanın günlük konuşma dilini yansıtmaması sebebiyle, karşılaştırma için başka metinler de tercih edilmektedir.

Matta 6:9 - 13'e göre, duanın tam olarak Türkçe karşılığı:

Atamız ki göktesin. Alkışlı olsun senin adın, gelsin senin hanlığın, olsun senin dilemeğin – nice ki gökte, öyle (de) yerde. Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver. Dahi yazıklarımızı (suçlarımızı) bize boşat – nice biz bağışlarız bize yaman (kötülük) edenleri. Dahi şeytanın (yekin) sınamağına bizi koyurma. Tüm yamandan (kötülükten) bizi kurtar. Amin!

Dış bağlantılarDüzenle

  1. ^ Kang, K. Connie. "Across the globe, Christians are united by Lord's Prayer." Los Angeles Times, in Houston Chronicle, p. A13, April 8, 2007