Başkalaşım kümesi

Başkalaşım kümesi (yaygın kullanılan kısaltması CD) (İngilizceCluster of differentiation veya cluster of designation veya Classification Determinant), hücrelerin immünfenotiplemesi için hedefler sağlayan hücre yüzey moleküllerinin araştırılması ve tanımlanması için kullanılan bir protokoldür. Fizyoloji bakımından başkalaşım kümeleri (CD bileşikleri) çeşitli davranışlar sergileyebilir. Sıklıkla bu bileşikler hücreye ligand (bir almaç etkinleştiren bileşik) veya almaç davranışı sergiler. Bir sinyal kaskasdı genellikle hücre davranışının değişmesi ile başlatılır. Bazı CD proteinleri hücre sinyalleşmesinde görev almaz, ancak hücre yapışması (adhezyonu) gibi değişik işlevlere sahip olabilirler. İnsanlardaki CD'ler 364'e kadar bulunmuştur[1].

AdlandırmaDüzenle

1982 yılında Paris'te düzenlenen 1. Uluslararası İnsan Lökosit Farklılaşma Antijenleri Üzerine Konferans ve Çalıştay'da başkalaşım kümelerinin adlandırılması önerilmiştir.

NotlarDüzenle

  1. ^ Kasım 2014'ün bilgisi