Bağlayıcı (yazılım)

(Bağlayıcı (bilgisayar) sayfasından yönlendirildi)

Bağlayıcı, derleyici tarafından object dosyasına çevrilen bir veya birden çok dosyanın birbirleri ile ilişkilendirmesi ve tek bir çalıştırılabilir dosyaya çevrilmesini sağlayan yazılımdır.