Bağlayıcı (yazılım)

farklı belgeleri ve kütüphaneleri kullanarak birleşik yapıda, yüklenebilir ve çalıştırılabilir programlar yapma aracı
(Bağlayıcı (bilgisayar) sayfasından yönlendirildi)

Bağlayıcı, derleyici tarafından object dosyasına çevrilen bir veya birden çok dosyanın birbirleri ile ilişkilendirmesi ve tek bir çalıştırılabilir dosyaya çevrilmesini sağlayan yazılımdır.

Bağlayıcı örnek şeması