Bağımsız Müzik Şirketleri Birliği

Bağımsız Müzik Şirketleri Derneği (IMPALA), Avrupa'daki bağımsız plak şirketlerinin gündemini temsil etmesine ve bağımsız müziği teşvik etmesine yardımcı olmak amacıyla Nisan 2000'de kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir ticari birlik. Ofisleri Belçika'nın Brüksel kentindedir. IMPALA'nın temel misyonu, kültürel çeşitliliğin desteklenmesi ve sektörün algısının geliştirilmesi ile birlikte bağımsız müzik sektörünü büyütmektir.