Bağ

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Bağ aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

 • Bağ (tarım) üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası.
 • Bağ, meyve bahçesi.
 • Bağ (coğrafya), Kimi yörelerde yazın taşınılan kırsal alan, yayla.
 • Bir şeyi başka bir şeye ya da birçok şeyleri topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip; sicim, şerit, tel gibi: düğümlenebilir nesne.
 • Bağ (anatomi), kemikleri birbirine bağlamaya yarayan lif demeti. ligament.
 • Bağ (denizcilik), bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm.
 • Bağ (müzik), nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.
 • Bağ (bilişim bilimi), bir veri tutanağını başka bir veri tutanağına bağlamak üzere kullanılan ve birinci tutanakta yer alıp ikincinin adresini gösteren veri öğesi. Link.
 • Kimyasal bağ, atomlar arası çekime neden olan fiziksel olgu.
 • Demet
 • Bağ doku, bir organın hücrelerini bağlayan ve bir arada tutan doku.