Büyükçiftlik, Yüksekova

belde

Hakkâri ilinin Yüksekova ilçesinde bulunan bir beldedir.