Bûselikaşîran

Bûselik Aşîrân, Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam.

Bakınız: Bûselik

Dış bağlantılarDüzenle