Azerbaycan cumhurbaşkanı vekili

Azerbaycan Cumhurbaşkanının vekili

Azerbaycan Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kırk beş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar Birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

2016 Azerbaycan anayasa referandumundan önce Cumhurbaşkanlığına vekâlet görevi Azerbaycan başbakanı tarafından, 2002 Azerbaycan anayasa referandumundan önce ise Cumhurbaşkanlığına vekâlet görevi Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi Başkanı tarafından temsil ediliyordu.

Cumhurbaşkanlığına vekâlet etmiş kişilerin listesi değiştir

2002 yılına kadar bütün Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi başkanları, Ekim 2016 yılına kadar ise bütün Azerbaycan başbakanları cumhurbaşkanı vekili olarak görev yapmıştır. Fakat bazı sebeplerden dolayı cumhurbaşkanlığı makamı boşaldığı zaman uzun süre cumhurbaşkanı vekili olarak görev yapan Meclis başkanları ve Başbakanlar da vardır.

Sıra Fotoğrafı Cumhurbaşkanı vekili Görev başlangıcı Görev bitişi Görev süresi Vekâlet makamı Cumhurbaşkanı Notlar
- Yakup Mammadov
(1941-)
6 Mart 1992 14 Mayıs 1992 69 gün Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi Başkanı
Ayaz Mutallibov
Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov'un istifa etmesinden sonra
-   İsa Gamber
(1957-)
19 Mayıs 1992 16 Haziran 1992 28 gün Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi Başkanı
Ayaz Mutallibov Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov'un yeniden cumhurbaşkanlığı makamına geçmeye çalışmasından sonra 2. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar
-   Haydar Aliyev
(1923-2003)
24 Haziran 1993 10 Ekim 1993 108 gün Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi Başkanı[1]
Ebulfez Elçibey Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'in Gence Darbesi sonrası Kelekiye gitmesi, görevine icra edemesinden 3. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar

Ayrıca bakınız değiştir


Kaynakça değiştir