Azatlık

Azatlık, köleleri sahipleri tarafından özgürleştirme eylemidir. Azat konusunda her biri belirli bir toplumun zamanına ve yerine özgü farklı yaklaşımlar geliştirildi. Jamaikalı tarihçi Verene Shepherd en yaygın olarak kullanılan terimin karşılıksız azat, "köle sisteminin sona ermesinden önce köleciler tarafından köleleştirilenlere özgürlük verilmesi" olduğunu belirtiyor.