Azak Kuşatması (1736)

Azak Kuşatması, 1735-1739 Osmanlı-Rus Savaşı'nda evre.

Azak Kuşatması (1736)
1735-1739 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı

Azak Kuşatması (1736)
Tarih10 Nisan-15 Temmuz 1736
Bölge
Sonuç Rus zaferi
Taraflar
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu Rus İmparatorluğu Rus İmparatorluğu
Komutanlar ve liderler
Osmanlı İmparatorluğu Mustafa Ağa Rus İmparatorluğu Petro Lassi
Rus İmparatorluğu Peter Bredal (donanma)
Güçler
5.890 Asker ve 224 top 10.000-28.000 asker ve 135 top
Kayıplar
1.500 ölü 1.250 ölü ve 172 yaralı

Petro Lassi komutasındaki Rus ordusu 10 Nisan 1736'da kuşattığı Azak Kalesi'ni 15 Temmuz 1736'da ele geçirdi.

Kuşatma değiştir

 
Azak Kalesi'nin teslimi

Rus ordusunun öncü kuvvetleri 10 Nisan 1736'da Azak Kalesi'nin önüne gelerek yağma faaliyetinde bulunduktan sonra 11 Nisan'da Petro Lassi komutasındaki yaklaşık 90.000 kişilik Rus ordusunun[1][2][3] üçte birlik bölümü kaleyi kuşattı.

Buna mukabil, Osmanlı İmparatorluğu İran cephesinden Kefe kalesine kuvvet sevkedip, Özi kalesinin savunması için ise Trabzon Beylerbeyi Yahya Paşa'yı görevlendirdiyse de, Azak kalesini takviye edemedi. Kırım yarımadası da Rus ordusunun hedefinde olduğu için, Kırım Hanı I. Kaplan Giray da yardıma gelemedi.[4] Keza, Osmanlı İmparatorluğu'nun cepheye acilen yetişmesi emrini verdiği Rumeli ve Bosna Beylerbeyleri ile Vidin Sancakbeyinin uzun mesafeyi katederek bölgeye zamanında ulaşma olanağı da yoktu (Osmanlılar bir yıl sonra Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun da Rusların müttefiki olarak savaşa girecekleri istihbaratına sahip değildi).

Rus ordusu öncelikle Azak kalesine yakın Paşakalesi'ni ve karşısındaki Yeniçeri kalesini baskınla zaptetti. Ardından ise, Rusların Don nehri üzerinden gelmiş ince donanmanın da katkısıyla günde 800-1.000 top ateşine karşı direnen 3.000 kişilik Osmanlı garnizonu, kale surlarının ve iç mahallelerin tamamen yıkılmasının ardından teslim oldu. Osmanlı garnizonu kaleyi tahliye ederek Osmanlı topraklarına geçti.[5]

Kuşatma sonrası değiştir

Rus ordusu bir taraftan Azak Kalesi'ni kuşatıp ele geçirirken, ikinci bir Rus ordusu da (tarihte ilk kez) Kırım'ı istila etti ve büyük güçlüklerle yarımadadan çıkarılabildi. Bunun üzerine, Kırım'ın Hanlık ordusuyla korunamayacağını anlayan Osmanlı İmparatorluğu Kefe Seraskerliği ve Trabzon Beylerbeyine Vezir Mehmet Paşa'yı tayin etti.

Kaynakça değiştir

  1. ^ "İzahlı Osmanlı Kronolojisi", Danişmend, İsmail Hami, İstanbul (1972) c.4, s.262
  2. ^ "Tarih-i Subhi", Subhi, belge:78
  3. ^ "Şemdânizâde Fındıklılı Süleyman Efendi Tarihi", haz. M. Münir Aktepe, İstanbul (1976), s.42
  4. ^ "Osmanlı İmaparatorluğu Tarihi", Nicolae Jorga, çeviri: Nilüfer Epçeli, İstanbul (2005) s.348
  5. ^ "Osmanlı İmaparatorluğu Tarihi", Nicolae Jorga, çeviri: Nilüfer Epçeli, İstanbul (2005) s.349