Azad

Kurtulmuş olan

Azad kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir: