Aydınlatma gücü

bir nesne tarafından birim zamanda yayılan toplam radyan elektromanyetik güç miktarı

Aydınlatma gücü, kullanıldığı bilim dalına göre farklı anlamlar taşımaktadır.

Renkli görüntüler ve ışık ölçümü

değiştir

Işık ölçümünde aydınlatma gücü bazen aydınlatma anlamında, bazen de ışık yoğunluğu anlamında kullanılır. Ölçüm birimi kandela/m2'dir.

Görüntü işleme bağlamında aydınlatma gücü, doğrusal olmayan kırmızı, yeşil ve mavi renk kanallarının insan gözü dizgesinin duyarlılıklarına göre ağırlıklandırılmasını tanımlar.

Gökbilim

değiştir

Gök biliminde aydınlatma gücü, bir nesnenin birim zamanda yaydığı ışık miktadırıdır.