Avrupa Araştırma Alanı

Avrupa Araştırma Alanı (İngilizce: European Research Area - ERA), Avrupa Birliği'nin bilimsel kaynaklarını bütünleştirmeyi öngören bir bilimsel araştırma programı sistemidir. Kurulduğu 2000 yılından bu yana sistem; tıp, çevre, sanayi ve sosyo-ekonomik araştırma alanlarında çokuluslu iş birliği üzerine yoğunlaşmıştır. Bilimsel kaynakların paylaşılarak araştırmaların iş birliği içinde yürütülmesini öngörmesi bakımından Avrupa Birliği ortak pazarına benzetilebilir. Katılımcılar arasında bilgi alışverişi ve üye ülkeler arasındaki araştırmalarda çokyönlü iş birliği sağlamak programın başlıca amaçlarındandır.

Dış bağlantılarDüzenle