Aufidia

Aufidia ya da Alfidia (M.Ö. 1. yüzyıl), Romalı kadın. Aufidia, Romalı magistra Marcus Aufidius Lurco'nun kızıdır ancak annesinin adı bilinmez. Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu boyunca etkili olmuş Pleb kökenli, Konsüler sınıfına yükselme başarısı göstermiş bir aile olan Aufidius ailesine mensuptur. Babası Fundi (modern Fondi, İtalya) kökenlidir.

Geleceğin praetorlarından Marcus Livius Drusus Claudianus ile evlenmiştir. Bilinen en az iki çocukları olmuştur: Kızları Livia Drusilla (M.Ö. 58-29) ve konsül olarak görev yapmış olan Marcus Livius Drusus. Livia, Roma İmparatoru Augustus'un üçüncü karısı olarak Roma İmparatorluğunun ilk kraliçesi olmuştur. Aufidia ayrıca ileride tahta çıkacak olan Roma İmparatoru Tiberius Claudius Nero ve Romalı General Nero Claudius Drusus'un da büyük anneleridir. Roma İmparatorları Caligula, Claudius ve Nero doğrudan onun soyundan gelirler.

KaynakçaDüzenle