Sinaüddin Yusuf bin Abdullah (d. ? - ö. İstanbul, 1471), daha çok Atik Sinan ve Âzadlı Sinan olarak bilinen Rum asıllı Osmanlı mimarı. 15. yüzyıl Osmanlı mimarlarının temsilcilerinden birisi sayılır; İstanbul'un fethinden sonra yapılan ilk ve en büyük yapılar topluluğu olan Fatih Camii ile külliyesinin (1463-1471) mimarıdır. Atik Sinan'ın günümüze kalan 1464 ve 1468 tarihli iki vakfiyesinden (bir vakfın koşullarını bildiren belge), ölümünden sonra, bütün mal varlığını İstanbul, Fatih'te yaptırdığı mescit, zaviye ve okula bağladığı anlaşılmaktadır. Belgelerde belirtilen zâviye ve okul günümüze kalmamıştır; mescitse, Mimar Atik Sinan adıyla değil, bitişiğindeki çeşmenin iki kumru kabartması nedeniyle, daha çok Kumrulu Mescit adıyla tanınmaktadır. Atik Sinan'ın mezarı da, mescidin hazîre bölümündedir.

Sinaüddin Yusuf bin Abdullah
DoğumBilinmiyor
İstanbul
Ölüm1471
İstanbul
MeslekMimar