Ataşe, bir ülkenin başka bir ülkedeki diplomatik görevlerinde belirli bir uzmanlık alanı ile ilgili olarak temsil ve bilgi toplama vazifelerini icra eden elçilik görevlisidir.

Siyasal bir memur olan bu görevli, bulunduğu yabancı devletin durumu ve davranışlarını yetki alanı dahilinde izler ve hükûmetine bildirir. Bu bilgi toplama hareketi kanuni casusluk olarak kabul edilir.

Askerî ataşeDeğiştir

Askerî ataşeler, bağlı oldukları silahlı kuvvetlerin temsilcisi olarak elçiliğin askerî danışmanlığını yaparlar ve bilgi toplarlar.

Bilim ataşesiDeğiştir

Bilim ataşeleri, Bilim ve teknoloji konusunda uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve danışmanıdır.

Basın ataşesiDeğiştir

Yazılı, görsel ve işitsel medya alanlarında uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve danışmanıdır.

Ticaret ataşesiDeğiştir

Ticaret ataşesi veya ticarî ataşe, bulunduğu yabancı ülke ile kendi ülkesi arasındaki ticaret ilişkilerini izler, ticaret anlaşmalarının hazırlanmasında rol alır ve kendi ülkelerinin ekonomik çıkarlarının korunması doğrultusunda danışma görevi yapar.

Kültür ataşesiDeğiştir

Kültürel tanıtım ve iş birliği konularında uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve danışmanıdır.

Güvenlik ataşesiDeğiştir

Güvenlik Ataşeleri Misyon Şefinin (Büyükelçiliklerde Büyükelçi, Başkonsolosluklarda Başkonsolos)yakın koruması ve Büyükelçilik ve Başkonsolosluklara yapılabilecek terör saldırılarını önleyecek özel koruma memurlarıdır.

Eğitim ataşesiDeğiştir

Eğitim ve öğretim konularında uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve danışmanıdır.

Din ataşesiDeğiştir

Vatandaşlarına dini konuda hizmet vermek üzere gelmiş olan ilgili din alanında, genelde başkonsolosa bağlı çalışan diplomat.

Ataşeler, diplomatik dokunulmazlığa sahiptirler.

Ayrıca bakınızDeğiştir