Ataşe, bir ülkenin başka bir ülkedeki diplomatik görevlerinde belirli bir uzmanlık alanı ile ilgili olarak temsil ve bilgi toplama vazifelerini icra eden elçilik görevlisidir.[1][2]

Ataşeler, diplomatik dokunulmazlığa sahiptirler. Siyasal bir memur olan bu görevli, bulunduğu yabancı devletin durumu ve davranışlarını yetki alanı dahilinde izler ve hükûmetine bildirir. Bu bilgi toplama hareketi "kanuni casusluk" olarak kabul edilir.[kaynak belirtilmeli]

Askerî ataşe değiştir

Askerî ataşeler, bağlı oldukları silahlı kuvvetlerin temsilcisi olarak elçiliğin askerî danışmanlığını yaparlar ve bilgi toplarlar.

Bilim ataşesi değiştir

Bilim ataşeleri, Bilim ve teknoloji konusunda uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve danışmanıdır.

Basın ataşesi değiştir

Yazılı, görsel ve işitsel medya alanlarında uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve danışmanıdır.

Ticaret ataşesi değiştir

Ticaret ataşesi veya ticarî ataşe, bulunduğu yabancı ülke ile kendi ülkesi arasındaki ticaret ilişkilerini izler, ticaret anlaşmalarının hazırlanmasında rol alır ve kendi ülkelerinin ekonomik çıkarlarının korunması doğrultusunda danışma görevi yapar.

Kültür ataşesi değiştir

Kültürel tanıtım ve iş birliği konularında uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve danışmanıdır.

Güvenlik ataşesi değiştir

Güvenlik Ataşeleri Misyon Şefinin (Büyükelçiliklerde Büyükelçi, Başkonsolosluklarda Başkonsolos)yakın koruması ve Büyükelçilik ve Başkonsolosluklara yapılabilecek terör saldırılarını önleyecek özel koruma memurlarıdır.

Eğitim ataşesi değiştir

Eğitim ve öğretim konularında uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve danışmanıdır.

Din ataşesi değiştir

Vatandaşlarına dini konuda hizmet vermek üzere gelmiş olan ilgili din alanında, genelde başkonsolosa bağlı çalışan diplomat.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ "attaché". Merriam-Webster Online Dictionary. 10 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2016.  "Attachée" is not listed, either as an alternate form under attaché or as a separate entry.
  2. ^ "attaché". Cambridge Dictionaries online. Definition of attaché from the Cambridge Academic Content Dictionary © Cambridge University Press. 8 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2016. "Attachée" is not listed, either as an alternate form under attaché or as a separate entry.