Askerî lise

(Askeri okullar sayfasından yönlendirildi)

Askerî lise, askerî eğitim ve pozitif bilim dersleri vererek harp okuluna, subay adayı öğrenci yetiştirmek üzere kurulan askeri eğitim vermiş kurum.

TürkiyeDüzenle

İlk kez 1789 yılında, Osmanlı İmparatorluğu Padişahı II. Mahmud zamanında Harbiye-i Umumiye adıyla temelleri atılmış 1839'da Kuleli Askeri Lisesi (o zamanki adıyla Kuleli Harp Okulu) ile de güçlenmiştir. 31 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile askeri liselerin kapatılma kararı alınmış olup, bu tarihe kadar faaliyet gösteren liseler şu şekildedir: