Askerî tatbikat, askerî harekâtlar için yapılan eğitimde askerî kaynakların kullanılması, savaşın etkilerinin araştırılması veya fiili mücadele olmadan test stratejilerini kullanmaktır. Bu aynı zamanda, ana üs veya istasyondan konuşlandırılmadan önce, garnizondaki veya konuşlandırılabilir güçlerin muharebe hazırlığına katkıda bulunur.

2007 Cruz de Hueso Tatbikatı'nda Peru Piyade birlikleri.

20. ve 21. yüzyıldaki tatbikatlar sıklıkla askerî acil durum operasyonları ve muharebe harekâtları gibi aynı şekilde bir kod adı ile tanımlanmıştır.