Askerî polis (AP), polislik hizmetlerini yerine getiren askerî bir kolluk kuruluşudur. Bununla birlikte bu terim farklı anlamlara da sahip olabilmektedir:

  • Genel anlamda orduda düzeni ve askerî bölgelerin güvenliğini sağlamaktan sorumlu askerî birim.
  • Hem silahlı kuvvetler hem de sivil nüfus üzerinde polislik hizmetlerini yerine getiren askerî birim (örneğin Fransız Jandarması).
  • Yalnızca sivil nüfus üzerinde polislik hizmetlerini yerine getiren askerî birim (örneğin Romanya Jandarması).
  • Brezilya'nın her eyaletinde sivil nüfus üzerinde polislik hizmetlerini yerine getiren ve savaş zamanında silahlı kuvvetlerin yardımcı gücü olan önleyici polis gücü.
Singapur askerî polisi