Arundel İsyanı. 1549 yılında İngiltere'de çıkmış iç isyan.

Kral VIII. Henry'nin dini ve ekonomik konulardaki politikaları, İngiltere'de yaşayan zenginleri ve fakirleri olumsuz yönde etkilemişti. Cornwall'un önemli toprak sahiplerinden biri olan Humphrey Arundell (en:Humphrey Arundell), kuşatmalara ve katolik baskısına karşı, 1549 yılında Devon ve Cornwall'da gerçekleşen köylü ayaklanmasının başına geçti. İlk başta zafer kazanan asiler, Exeter'e saldırdılar. Resmi görevlilerle girdikleri savaşı kaybettikten sonra asiler, Samford Courtenay'da mağlup edildiler. Arundel, daha sonradan ele geçirdiği Launchestone'a kaçtı. Orada yakalandı ve Londra'ya götürülerek iç organları çıkartılarak ve parçalanarak idam edildi.