Artistik jimnastik

Artistik jimnastik, jimnastik sporunun bir dalıdır. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yer alan spordur.

Bu branşta her ülke kendi yarışma kurallarını belirlemektedir. Genel jimnastik, müzik eşliğinde serbest spor giysileri ve taşınabilir her türlü aracın kullanılabileceği, içerisinde dans, çeşitli jimnastik hareketleri olan, hatta belli bir temayı işleyen ve estetik görünümü ağır basan bir grup jimnastiğidir. Gruplar yalnız erkekler, yalnız kadınlar olabileceği gibi, karma da olabilir. Her alette serbest ve zorunlu hareketler vardır. Zorunlu hareketler önceden belirlenmiş hareketlerdir. Serbest hareketler, jimnastikçilerin kendilerinin düzenledikleri hareketlerdir ve yarışmacıların en başarılı yönlerini gösterebilmek amacını taşırlar.

Erkekler Değiştir

Kulplu Beygir Değiştir

Atlama beygirine benzer. Ancak bunun üzerinde iki kulp vardır. Kulplar 41–44 cm mesafededir. Kulpların üstünün yerden yüksekliği 1.23 m'dir.

Halka Değiştir

Yukarıdan sarkan tellere asılı yerden 2.55 m yükseklikte ve 13 cm çapında serbestçe sallanan iki halkadan oluşur.

Barfiks Değiştir

Çelikten yapılmış, yerden 2.55 m yükseklikte direkler üzerinde yerleştirilmiş, 2.40 m uzunluğunda bir bardan oluşur.

Kadınlar Değiştir

Atlama Masası Değiştir

Yerden yüksekliği bayanlarda 1.25 m, erkeklerde 1.35 m'dir. Erkeklerin aksine yan olarak kullanılır.

Asimetrik Paralel Değiştir

2.40 m uzunlukta birbirine paralel barlardan oluşur.Bunlardan alt bar 155–160 cm,üst bar 225–235 cm,bar açıklıgı ise 90–140 cm arasındadır.Paralel serisi,en az 10 deger bölümü,en az üç bar değişikliği,en az bir yön değişikliği içerir.

Denge Değiştir

Yerden yüksekliği 1.10 m, uzunluğu 5 m genişliği 10 cm'dir. Seri süresi 1.10'dan az, 1.30 sn'den fazla olamaz.

Yer Hareketleri Değiştir

12 x12 m'lik yer minderinde yapılır. Seri süresi 1.10'dan az ve 1.25 den fazla olamaz.

Dış bağlantılar Değiştir