Artio, Kelt mitolojisinde bir tanrıça. Sembolü ayıdır. İsmi Keltçe "ayı" anlamına gelen "Artos" kelimesinden gelmektedir ve Kral Arthur ismiyle bağlantılıdır.