Aristo mantığı

Aristoteles'in mantık teorisi

Aristo mantığı, MÖ 4. yüzyılda yaşamış olan Yunan filozofu Aristo'nun mantık bilimine ve yorumuna verilen isimdir. Organon isimli kitabı Aristo mantığı ve düşüncesi üzerinedir. Aristo'nun Organon adı altında toplanan 6 kitap vardır. Bunlar:[1]

  • Kategoriler
  • Önermeler
  • Birinci Analitikler
  • İkinci Analitikler
  • Topikler
  • Sofistik Deliller

Ayrıca bakınızDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Klasik Mantık Ders Kitabı 17 Nisan 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Prof Dr. Necati ÖNER, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yayınları. Erişim: 21.02.2013