Ariovistus

Ariovistus, MÖ 1. yüzyılın ikinci çeyreğinde Suevilerin ve diğer müttefik Cermen halklarının eski lideri. Kendisi ve takipçileri Arverniler, Sekvaniler ve Aeduların desteğiyle Galya arazisi için MÖ 58 yılında Roma İmparatorluğu ile savaşmıştır. Ariovistus ve hakkındaki olaylar Jül Sezar'ın Commentarii de Bello Gallico (Galya Savaşı Üzerine Notlar) adlı kitabında geçmektedir.