Argul( أرغول ya da يرغول ) Antik Mısır uygarlığında da rastlanan Mısır kökenli üflemeli bir çalgı. (Filistin'de ve İsrail'de yaygın olan adıyla yargul). Türkçede de Çifte, Argun, Argul, Kargın ya da Zambır gibi çeşitli adlara sahiptir. Mısırda geleneksel bir enstrüman olarak kullanılır.

Beş ila yedi delik ve uzun bir drone (Arapça ardiyya, "toprak") boru ile bir melodi boru: arghul İki tüpten oluşan bir çift boru, tek kamışlı nefesli enstrüman.

Ayrıca bakınızDüzenle